Fisioteràpia pediàtrica

Fisioteràpia pediàtrica

La fisioteràpia pediàtrica és una branca de la fisioteràpia destinada a la població infantil en la qual el principal objectiu és fomentar i incrementar la participació de l’infant en la societat a partir de potenciar les seves habilitats i capacitats.

És una àrea que engloba qualsevol patologia pediàtrica, ja sigui transitòria o permanent.

Alteracions i/o patologies que es treballen en la fisioteràpia pediàtrica:

 • Fisioteràpia digestiva: còlic del lactant, restrenyiment, reflux gastroesofàgic…
 • Estimulació precoç: retràs psicomotriu sigui per la situació que sigui.
 • Psicomotricitat
 • Patologies neurològiques: PCI, síndromes, trastorn del desenvolupament psicomotriu…
 • Patologies ortopèdiques: plagiocefàlia…
 • Patologies traumatològiques: problemes posturals
 • Prematuritat
 • Fisioteràpia respiratòria: bronquiolitis/bronquitis, secrecions (mocs), pneumònies i malalties inflamatòries…

És duu a terme un treball individual i personalitzat amb l’infant i la mare/pare estarà present a la sessió. Es farà una valoració inicial i a partir d’aquí es parlaran els objectius i necessitats de la família amb el professional per establir un tractament i objectiu comú.

Cal demanar cita prèvia.

PREUS: 50€ / sessió


Fisioterapeuta: Raquel Surroca Ramos (Num Col.13613 ) amb especialització de Fisioteràpia Pediàtrica amb:

 • Fisioteràpia respiratòria.
 • Desenvolupament motor/psicomotriu
 • Digestiu
 • Neurològic
Matronatacio
Reflexes primitius (Nivell 1,2,3 BRMT)
Activitat física i exercici terapèutic en l’embaràs
Tractament de la diástasis abdominal
Pilates
Preu sessió 1h:
1ra: 50€
2a i següents 45€