POLÍTICA D’ENTREGA, CANVIS I DEVOLUCIONS

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals del lloc web:

1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals d’utilització i contractació, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada en el website, així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular del lloc web.

 

2. Condició d’usuari i acceptació

La contractació de qualsevol producte i / o servei confereix la condició de “Client” i ha de conèixer i acceptar les condicions generals de la contractació incloses en el present text, així com en el seu cas, les condicions particulars que regeixin l’adquisició.

Només les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través del lloc web.

Mitjançant l’acceptació de les Condicions Generals d’ús i contractació el Client declara:

1r. Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.

2n. Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.

3r. Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

MIMUS posa a disposició dels Usuaris i Clients l’adreça de correu electrònic info@mimusfamily.com per tal de consultar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

 

3. Modificacions de l’avís legal y condicions generals

MIMUS podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita al website. Aquestes modificacions són d’aplicació a partir de la publicació en el lloc web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les condicions generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.

 

4. Responsabilitat de MIMUS

Els productes i serveis presentats en el website són conformes a la legislació espanyola. L’accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l’usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci del lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic , tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a MIMUS per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

MIMUS no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a MIMUS, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a MIMUS, degudes a l’usuari, a tercers, oa supòsits de força major. MIMUS no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular, MIMUS no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat civil de MIMUS pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a MIMUS per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits a través d’aquest website així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a aquest, incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a MIMUS.

 

5. Obligacions dels clients

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de MIMUS, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares, MIMUS no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i per tant no pot constatar l’edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del website l’usuari s’obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol de els equips, sistemes o xarxes de MIMUS, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de MIMUS o en general de qualsevol tercer.

d) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la website, ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, de no existir autorització expressa.

e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del website o a la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma

f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de MIMUS, els seus proveïdors o tercers.

g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

 

7. Realització de la comanda

Pas 1Accedir al websitePer a realitzar una comanda es necesari conectarse al website.
Pas 2Omplir la Cistella de compra  L’Usuari haurà d’afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla. Consultar estoc prèviament.

Els preus i ofertes presentats en el website són vàlids únicament i exclusivament per a comandes en línia.

Pas 3Validar compraEmplenant a aquests efectes els formularis de comanda subministrades (Dades identificatives de l’usuari, Dades de facturació, Tipus d’enviament, Dades de lliurament, forma de pagament i Comanda) i validar la compra.

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per MIMUS constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre MIMUS i els seus clients. MIMUS arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, MIMUS li remetrà al Client per e-mail un comprovant de la compra. Si no està d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà sol·licitar la modificació dels mateixos o l’anul·lació del contracte.

Paso 4PagamentSelección del método de pago y realización del mismo mediante la pasarela que corresponda.

 

8. Entrega i termini de lliurament

El lliurament dels productes adquirits serà realitzat a l’adreça indicada en el moment d’efectuar la compra. El client es compromet a proporcionar unes dades d’enviament correctes i el més exactes possible. Mimus declina qualsevol responsabilitat de pèrdua una vegada entregat el producte a l’adreça proporcionada per l’usuari.

Per enviaments a Espanya peninsular:

El lliurament es realitza en un termini de 5 -10 dies (laborables) des que la comanda surt dels nostres magatzems.

Costos d’enviament:

A partir de 100€ de compra, l’enviament serà gratuït. Si no es supera aquesta xifra, el preu de l’enviament variarà en funció del pes de la comanda amb els següents paràmetres:

  • De 0 a 15 kg: 6€
  • De 15 a 20 kg: 7,99€
  • De 20 a 25 kg: 10,17€
  • De 25 a 30 kg: 12,35€
  • De 30 a 40 kg: 14,55€
  • De 40 a 50 kg: 18,91€
  • A partir de 50 kg: S’afegiran 0,26€ per cada kilogram afegit.

• Per enviaments a Balears:

El lliurament a Balears es realitza en un termini de 5-10 dies (laborables) des de la sortida de la comanda de magatzem.

Costos enviament:

El preu de l’enviament variarà en funció del pes de la comanda amb els següents paràmetres:

  • De 0 a 50 kg: 15€
  • A partir de 50 kg: S’afegiran 2,03€ per cada kilogram afegit.

 

En cas de no disposar de stoc d’un producte, serà indicat sempre que sigui possible, amb l’etiqueta “termini d’entrega; contacta amb nosaltres”. L’usuari haurà de contactar amb Mimus enviant un correu electrònic a shoponline@mimusfamily.com per consultar el termini d’entrega.

Per a aquelles comandes en els quals no hi hagi disponibilitat d’un producte, i aquest hagi de sol·licitar-se als nostres proveïdors, el termini de lliurament s’entendrà des de l’arribada del material als nostres magatzems. Mimus es posarà en contacte amb l’usuari una vegada rebut el producte per part del proveïdor indicant que sortirà del seu magatzem per realitzar l’entrega.

En cas de demora del lliurament del producte, sigui quina sigui la causa (producte sense stoc, descatalogat, trencament d’estoc per part del fabricador…) Mimus contactarà amb l’usuari per informar degudament sobre l’estat de la comanda i oferirà la millor alternativa per poder realitzar el seu lliurament. De la mateixa manera, en cas de demora més enllà d’un termini raonable se’ls informarà puntualment de l’estat d’aquest.

Només en aquests casos, l’usuari podrà triar entre sol·licitar la cancel·lació de la comanda, amb la seva corresponent devolució de l’import, o bé efectuar un canvi per un producte de iguals característiques, sol·licitant aquest desig per escrit a shoponline@mimusfamily.com.

Tota comanda realitzada per l’usuari es considera en curs, essent l’únic mètode de compra possible el mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

Cal tenir en compte que a l’efecte de comptabilitzar els dies necessaris per a l’enviament no tenen efecte: dissabtes, diumenges i festius (tant nacionals com locals).

 

9. Canvis i/o devolucions

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb la seva compra, té un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la data de lliurament de la comanda, per a bescanviar-ho per un altre producte o bé bescanviar la compra per un VAL, que tindrà una vigència de 12 mesos.

No s’accepten devolucions de producte. En cas de no voler el producte adquirit, s’ha d’enviar un correu electrònic a l’adreça shoponline@mimusfaimly.com i informar que es vol bescanviar el producte per un VAL pel mateix import, per utilitzar en una pròxima compra, que tindrà una validesa de 12 mesos des de la data del bescanvi. Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar dins dels 30 dies hàbils des de la data de la compra del producte.

Si ha rebut un producte defectuós, l’usuari s’haurà de posar en contacte per a indicar-ho, i li enviarem de nou l’article en un servei 24/48h. des de la sortida de magatzem (en cas de no tenir estoc disponible en aquest moment se li informarà degudament i s’enviarà una vegada arribi als nostres magatzems). El producte a retornar ha d’estar sempre en el seu embalatge original i/o etiqueta i amb tota la seva documentació.

En cas que la diferència de preus dels articles sigui a favor del client es procedirà a la realització d’un VAL per l’import que correspongui la diferència. En cas de diferència a favor de Mimus, es procedirà al seu pagament per part de l’usuari.

En tots els casos si en l’enviament del producte, en la devolució o el canvi, hi ha un error de producte en la preparació de la comanda pel nostre servei de venda online, totes les despeses d’enviament seran a càrrec de Mimus i es podrà sol·licitar la devolució de l’import del producte, que s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte corrent facilitat per l’usuari a la següent adreça; shoponline@mimusfamily.com.

REPARACIONS O TARES

En cas d’averia haurà de notificar-ho a Mimus, contactant per telèfon a el 97268 6147 o enviant un correu electrònic a shoponline@mimusfamily.com Haurà de facilitar-nos el número de factura/tiquet i el detall de l’averia.

En aquest moment se l’informarà del procediment a seguir, depenent de la marca de l’article a reparar.

ALTRES I CONTACTE

Realitzem enviaments a Espanya peninsular i Illes Balears i Canàries. Per a altres destinacions europees o internacionals consultar costos i terminis de lliurament enviant un correu electrònic a shoponline@mimusfamily.com

Estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte relacionat amb aquesta o altre qüestió al 972 68 61 47 o bé enviant un correu electrònic a la nostra adreça shoponline@mimusfamily.com

 

10. Pagament

MIMUS proposa com a mitjà de pagament permet:

Pagament per Targeta de Crèdit: Visa i Master Card han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments a Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en què l’emissor de la targeta (banc o caixa d’estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d’autoritzar el pagament per Internet.

MIMUS està adherit a aquest protocol de seguretat pel que, un cop seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la targeta, s’obre una finestra de l’emissor que li sol·licita la seva identificació, mostrant un dels següents icones:

Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció. Un cop completada la identificació, l’emissor comunica a MIMUS que la compra l’està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l’emissor ho comunica a MIMUS perquè procedeixi en conseqüència.

Aquesta finestra està fora del control de MIMUS, i és responsabilitat de la seva Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d’aquesta situació.

MIMUS es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l’efectiu a la targeta original. En aquests casos i si el Client està interessat en progressar en la compra dels articles demanarem una transferència bancària.

En cas d’impagament pel Client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, MIMUS podrà suspendre o cancel·lar qualsevol tramesa o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualsevol dany o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L’anterior facultat de MIMUS en cap cas alliberarà al Client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts i a la recepció de productes.

 

11. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

 

12. Nul·litat i ineficiència de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

13. Legislació aplicable

Les compravendes realitzades en MIMUS se sotmeten a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d’altres, a la següent Normativa:

– Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista ( “LOCM”).

– Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació ( “LCGC”).

– Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre ( “TRLGDCU”).

– Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( “LSSICE”).

– Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. ( “LOPD-GDD”).

– Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de MIMUS.

Les presents condicions generals de contractació es troben actualitzades al març 2021.